Om mig

Mitt namn är Marie Demker. Jag är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Under mer än tio år var jag först prodekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten och därefter dekan för Humanistisk fakultet, Göteborgs universitet. Jag har varit ledamot i tre lärosätens styrelser, varit ledamot av ämnesrådet för Hum-Sam-området inom VR under sex år samt också varit ämnesföreträdare på Södertörns högskola under tre år för att nämna några av de tyngre uppdragen. Sedan lång tid har jag intresserat mig för styrning, organisation och politik inom universitets- och högskoleområdet. En del av det intresset gestaltas i denna blogg.